Arvoisat Ladyt !

Ensimmäiset ladyhaukut järjestettiin 19.9.1998 keskuspaikan ollessa silloinkin Hyvärilän leirikeskus. Nyt olemme jo järjestämässä tämän perinteisen ladyjen kisan 18. kerran. Välillä on ollut ongelmana runsastuneet susikannat, jolloin jouduttiin tämä kisa siirtämään Polvijärvelle muutamiksi vuosiksi. Viime syksynä kisaa isännöi ansiokkaasti Juuan kennelseura ja nyt kisan järjestävät kolme metsästysseuraa sen synnyinsijoillaan.

Alkujaan ensimmäinen pelkästään naisille tarkoitettu hirvenhaukkukoe järjestettiin Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla. Meille Pohjois-Karjalaan tämä kisa tuli minun aloitteestani ollessani oman kennelpiirin hallituksessa, jossa tein esityksen tämän haukkukokeen perustamisesta. Pohjois-Karjalan kennelpiiri saa vuosittain oman kennelpiirinsä alueella järjestää kaksi kansainvälistä koetta. Toinen niistä on tämä ladyjen koe ja toinen Kolilla marraskuun alussa P-K:n Hirvikoirayhdistyksen järjestämä koe.

Maakuntamme hirvikoirien määrä alkoi voimakkaasti lisääntyä 90-luvulla hirvien lisääntymisen takia. Aikaisemmin kaatolupia oli hyvin niukasti, kun haluttiin kasvattaa hirvikantoja. Monet hankkivat erirotuisia hirvikoiria helpottaakseen hirvenmetsästystä. Koetoiminta alkoi myös vilkastua ja koetuomarikursseja järjestettiin tuomaripulan poistamiseksi. Näille kursseille alkoi hakeutua entistä enemmän myös naisia. Koetuomarikelpoisuudesta oli se etu, että osasi ohjata koiraansa oikein koetilanteessa saadakseen mahdollisimman hyvät pisteet. Monella oli päämääränä saada koirastaan näiden koetulosten avulla käyttövalio. Ne koirat, jotka olivat ulkomuodollisesti riittävän tasokkaita, jatkoivat sitten näyttelyissä ja saavuttivat myös muotovalion arvon tullen kaksoisvalioiksi.

Naisten mukaan tulo muutti monella tapaa myönteiseen suuntaan kenneltoimintaa. Monelle miehelle koetapahtuma oli yksi tapa päästä kotoa tapaamaan tuttujaan. Mukaan otettiin aina suun kostuketta ja kokoonnuttiin koekeskukseen koetta edeltävänä iltana. Samaan aikaan vaimot hoitivat kotia ja lapsia, kun miehet olivat viihteen puolella. Yleensä se kokeeseen tuloilta venähti aamupuolelle, kun oli niin paljon kerrottavaa koirien hyvistä hirvityöskentelyistä. Jokainen kehui omia koiriaan niiden tekemistä urotöistä ja oli varma siitä, että koepäivänäkin tulee huipputulos. Kävi kuitenkin hyvin monta kertaa siten, että niiden puheiden voimalla ei tehty kunnon tulosta, vaan nämä koiriensa kehujat olivat kilpailupäivän iltana vaitonaisia.

Nyt asiat ovat tyystin muuttuneet. Koepaikoilla ei juurikaan enää nähdä päihtyneitä, kun siellä ovat mukana naiset. Ilmeisesti miehet ovat sen verran fiksuja, etteivät halua pilata mitään koetapahtumaa liiallisella alkoholin käytöllä ja juopumuksella. Myöskin puheet ovat siistiytyneet, kun ei enää kuulla jatkuvaa kiroilua ja alatyylisiä tarinoita. Tasapuolisuus ja rakentava yhdessäolo on tällä hetkellä yleinen piirre kaikissa hirvenhaukkukokeissa, joka on hyvin kannatettava myönteinen asia. Monet naiset ovat myös suorittaneet metsästäjätutkinnon ja osallistuvat miesten kanssa tasapuolisesti hirvenmetsästykseen. Enää ei ole siellä kotona se yksi ja sama kotimies jahtipäivinä lasten kanssa, vaan voidaan vuorotella. Naiset ovat yleensä taitavampia koirien ohjaajina saaden sitkeänkin koiran jahtipäivän iltana mukaansa metsäreissuiltaan. Sama koira käyttäytyy joskus eri tavalla, kun sitä on ohjaamassa mies jääden yöksi haukkumaan. Tämä voi olla kohtalokasta, kun susia on vaanimassa tätä haukkujaa niissäkin maastoissa, joissa niitä susia ei pitänyt olla lainkaan koirien kiusana.

Kenneltoiminta on tullut monissa perheissä yhteiseksi harrastukseksi. Kun syksyllä metsästys - ja koetoiminta loppuu, niin suunnataan näyttelyihin. Käydään ensin harjoittelemassa koiran esittämistä ja monesti perheen nuoret pääsevät esiintymään näyttelyissä koirien esittelijöinä. Näin kennelharrastus saadaan vietyä kuin huomaamatta myös nuorille, joka on myönteinen asia. Koiramäärät ovat paisuneet hyvin suuriksi näyttelyissä. Menestyminen teetättää paljon töitä, kun halutaan koirista saada valioyksilöitä, mikäli halutaan koiraa käyttää jalostukseen. Hyvin monella kennelharrastajalla on tavoitteet korkealla, kun halutaan vain vaalia sitä parasta mahdollista koira-ainesta ja tehdä sillä hyviä koe - ja näyttelytuloksia.

Hyvät Ladyt !

Toivon Teille kaikille elämysrikasta koepäivää täällä Karjalan vaaroilla. Sinne muistojen albumiin tulisi tallentaa niitä päivän mittaan sattuneita asioita, joita lapset ja lastenlapset voisivat sitten joskus tarkastella valokuvista. Myöskin ne perheenjäsenen asemassa olevat koirat ovat oma lukunsa niissä tapahtumissa. Nauttikaa karjalaisesta vieraanvaraisuudesta!  Tervetuloa Pohjois-Karjalaan!


Veikko Hakkarainen  Ladyhaukkujen isä P-Karjalassa